Om kennisontwikkeling en kennisverspreiding te bevorderen organiseert
F3O workshops over een specifiek thema waar experts de actuele stand
van zaken toelichten en waar in de discussie de openstaande vragen
binnen het thema worden ingevuld.

Behandelde thema’s:
Negatieve kleef

Thema’s in voorbereiding:
Funderingsherstel per blok of per pand