Er zijn regelmatig discussies of funderingsonderzoeken wel/niet conform de
CUR/SBR/F3O-richtlijn zijn uitgevoerd. Zolang certificering van
funderingsonderzoeken nog geen gemeengoed zijn, biedt F3O een aantal diensten
aan:

Controle of een onderzoek volgens de F3O richtlijnen zijn uitgevoerd
Gecontroleerd wordt of een onderzoek volgens de geldende richtlijn is uitgevoerd en
waar ervan wordt afgeweken. Er wordt geen inhoudelijke reactie gegeven op de
resultaten en/of interpretatie van het onderzoek. Kosten 250 excl. btw, rapportage
via een F3O brief, waarin aangegeven wordt of het onderzoek voldoet en zo niet waar
de afwijkingen liggen (aanvraag via m.profittlich@f3o.nl).