F3O CONGRES BESTAANDE FUNDERINGEN

Vanaf 2014 heeft het F3O congres een nieuwe naam gekregen: F3O Congres
Bestaande Funderingen. Het congres vindt steeds plaats in januari. Het
congres is ontstaan onder de naam Nationale Houten Heipalendag en hoewel
deze dag pas vanaf 2011 door F3O is georganiseerd, is  F3O wel ontstaan op
basis van discussies tijdens de eerste bijeenkomsten. De programma’s van alle
georganiseerde dagen zijn derhalve ook hier terug te vinden en geven een schat
aan informatie over allerlei zaken die direct en indirect met houten funderingen
te maken hebben.

Onderwerpen voor presentaties kunnen vóór november worden ingediend (via de
technisch secretaris r.klaassen@f3o.nl: titel en samenvatting, maximaal 10
regels). Er zijn korte presentaties van 5 minuten, bedoelt om nieuwe actuele
zaken kort onder de aandacht te brengen en er zijn langere presentatie waarin
bijvoorbeeld een uitgewerkt project wordt besproken. Hoofdonderwerp is telkens
de houten fundering of de fundering op staal maar presentatie met onderwerpen
die zijdelings van invloed zijn op de kwaliteit of het gebruik van funderingen
worden doorgaans ook gehonoreerd. PR verhalen worden niet op prijs gesteld.

Aanmelden voor het congres kan via de secretaris: Maarten Profittlich,
m.profittlich@f3o.nl, onder vermelding van: aanmelding voor congres 2017 +
voor- en achternaam, bedrijfsnaam en functie.