Onder inspelen op actualiteiten wordt o.a. verstaan het onderhouden van de F3O richtlijnen en indien noodzakelijk nieuwe initiėren. Ook wordt geparticipeerd bij de opzet van richtlijnen, normen, handboeken en dergelijke die binnen het aandachtsveld van de vereniging liggen.

Notulen jaarverdering F3O, d.d. 16-01-2014

Notulen jaarvergadering F3O, d.d. 17-01-2013

Notulen jaarvergadering F3O, d.d. 17-01-2012

Notulen jaarvergadering F3O, d.d. 18-01-2011

Notulen oprichtingsvergadering, d.d. 20-04-2010

Notulen jaarvergadering
Jaarverslagen
 
Onder inspelen op actualiteiten wordt o.a. verstaan het onderhouden van de F3O richtlijnen en indien noodzakelijk nieuwe initiėren. Ook wordt geparticipeerd bij de opzet van richtlijnen, normen, handboeken en dergelijke die binnen het aandachtsveld van de vereniging liggen.
Het bestuur van de vereniging: F3O bestaat uit:


Voorzitter: Peter den Nijs,  Wareco Ingenieurs

Secretaris: Maarten Profittlich, Fugro GeoServices

Penningmeester: Bas Hebing, Fugro GeoServices

Technisch secretaris: René Klaassen, SHR Wageningen

Circa viermaal per jaar komt het bestuur bij elkaar. Er zijn zes hoofdactiviteiten:
· het organiseren van het jaarlijkse congres (nationale houten heipalendag),
· de jaarlijkse ledenexcursie,
· de jaarlijkse cursus in november,
· het uitbrengen van 2 nieuwsflitsen (juni - december)
· het organiseren van de ALV
· het inspelen op actualiteiten.