F3O geeft hier documenten weer waar betrouwbare en objectieve achtergrond-informatie gevonden kan worden over zaken die direct van belang zijn bij de beoordeling van een houten fundering. Er is een onderverdeling gemaakt in funderingen algemeen, water, geotechniek en hout.
Funderingen
SBR CURNET - Handboek Funderingsherstel op palen en "op staal"
CUR handboek binnenstedelijke kademuren
Geotechniek
Grondmechanica, Verruijt, A & S. van Baars, 2005
Hout
Klaassen R.K.W.M., 2014. Speed of bacterial decay in waterlogged wood in soil
and open water. Accepted paper for special issue on BWWP of International
Biodeterioration and Biodegradation 86 (2014) 129-135. Engelstalig artikel met
het kwaliteitsverschil tussen palen onder kademuren en panden (te bestellen via
Sciencedirect).

SKH 2015 Beoordelingsgrondslag (BGS) 007. Bepalen van microbiologische
aantasting (verkrijgbaar via website SKH).

Klaassen R.K.W.M. 2011 Richtlijn voor het beoordelen van houten
paalfunderingen in de houtdocumentatie. Een artikel of de richtlijn en de
bedreigingen rondom houten paalfunderingen (ook via SHR verkrijgbaar).

Klaassen R.K.W.M. 2008 Engelstalig artikel over Aantasting in houten heipalen
een overzicht van de Nederlandse situatie (te bestellen via Sciencedirect ).

Klaassen R.K.W.M. & J.G.M Creemers 2012 Wooden foundation piles and its
underestimated relevance for cultural heritage. Engelstalig artikel met een
overzicht van de problemen (te bestellen via Sciencedirect).

Klaassen R.K.W.M. & B.S.Overeem 2012 Factors that influence the speed of
bacterial degradation. Engelstalig artikel over welke factoren van invloed zijn op
aantasting onder water zowel aan de kop als aan de punt (te bestellen via
Sciencedirect).

Klaassen R.K.W.M. (editor) 2005 BACPOLES. Europees project naar oorzaak
en bestrijding van bacteriŽle houtaantasting (download via SHR ).

Klaassen R.K.W.M., P.J.M. den Nijs, G.W. van Beusekom 2000 (tweede druk).
BacteriŽle aantasting van houten paalfunderingen - Literatuurstudie en
inventarisatie van de Nederlandse situatie- (verkrijgbaar via SHR).

VROM, 1999. Schimmelaantasting in houten paalfunderingen (verkrijgbaar via
TNO).

Van Etten, B.D, Van der Kuilen, J.W.G. en Den Nijs P.J.M. Schimmelaantasting
in houten paalfunderingen -een literatuurstudie en inventarisatie van de
Nederlandse situatie- (verkrijgbaar via TNO jan.dejong@tno.nl/ TUD