Het programma van de achtste nationale houten heipalendag.
Het verslag van deze middag.

Presentaties

De palen onder brug 400 nader bekeken, ir.Jorrit Kalt van IBA namens DIVV

Duurzaam houtherstel voor meerpalen en waterbouwwerken, Sjaak Bisseling van Protekta

CUR handboek funderingsherstel - een jaar ervaring-, Jan Berkhout van Pieters Bouwtechniek

Het belang van goed bouwhistorisch onderzoek bij funderingsherstel, Bouwe Olij van Bouwadviesbureau Strackee
8e Nationale Houten
Heipalendag
De Waag te Leiden
17 januari 2013

Activiteiten van het KCAF in 2012 en 2013 en de samenwerking met F3O, Ad van Wensen van het KCAF

Het echte effect van bomen op houten paalfunderingen, Dr. Jitze Kopinga van Wageningen Universiteit & Research

Ook steden zijn gevoelig voor watertekorten ten gevolgen van klimaatverandering, Marco Hoogvliet van Deltares

Woningen in Zaanstad onveilig na verzakking, ir. Peter den Nijs van Wareco en Edwin Kooijman van gemeente Zaanstad

Verschillen en overeenkomsten in gebruik en gedrag van heipalen in water en grond, Dr. René Klaassen van SHR

Milieuvoordelen houten heipalen en nieuwe nationale regelgeving op dit gebied, Harry van Ewijk van IVAM

Hybride fundering compenseert onvoorspelbare zakkingsverschillen, Ing. André Opstal