Het programma van het twaalfde F3O congres bestaande funderingen.

Presentaties

Opening door de dagvoorzitter, Peter den Nijs, voorzitter F3O

Fundering-onderzoeksnieuw, Maarten Profittlich, secretaris F3O

Paalworm in zoutwaterconstructies, Peter Paalvast, Ecoconsult

KCAF Programma 2017 e.v., Dick de Jong, KCAF

30 jaar Amsterdamse ervaring met funderingsherstel en -verbetering en de invloed op de omgeving,
Frans Sas, voorheen werkzaam bij en voor stadsdeel Amsterdam Zuid

Onderkelderen in binnenstedelijk gebied, Joost Teixeira de Mattos van Strackee en Wim van Looijengoed van MBS

Archeologische belang van terpen en wierden: de schuivende Kerktoren van Hegebeintum,
Jos Stöver, RCE

Ervaringen met het toetsen van bestaande funderingen op aardbevingsbelasting, Ad Verweij, Arcadis
 
 
 
12e F3O congres bestaande funderingen

Fort Vechten Bunnik

18 januari 2017