Het programma van het elfde F3O congres bestaande funderingen.

Presentaties

Het bestuur, nieuwe ontwikkelingen binnen F3O, Peter den Nijs, voorzitter F3O

Ontwikkeling van conserveringsmethode houten paalfunderingen,
René Klaassen (SHR)

Experimenten met beïnvloeding van grondwaterniveaus in stedelijke gebieden, Wim Vijfwinkel
11e F3O congres bestaande funderingen

Oude bloemenveiling te Aalsmeer

28 januari 2016
Stand van zaken NEN 8707 Beoordeling Bestaande Geotechnische Constructies, Adriaan van Seters (NEN)

Mitigerende maatregelen bij funderingsherstel van gemeenschappelijke bouwmuren, Bouwe Olij (Strackee Bouwadvies)

Kerktoren van Hegebeintum gered door nieuwe fundering, Peter van der Meer (Wassenaar Ingenieurs)

Kwaliteitswaarboring via de Beoordelingsgrondslag 007 Bepaling microbiologische houtaantasting, Peter de Graauw (SKH)

KCAF Programma 2016, Ferry van der Kwaak (KCAF)

Integrale wijkaanpak funderingsproblemen Kleiwegkwartier te Rotterdam, Ruud van Workum (projectleider Goed gefundeerd)