F3O: Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen

Per 1 januari 2018 is vereniging F3O opgeheven.
Echter een aantal activiteiten zullen echter worden voortgezet onder
de paraplu van KCAF, Kenniscentrum Aanpak Funderingen.

Op termijn zal derhalve ook deze website niet meer toegankelijk zijn,
echter alle relevante content zal op een zichtbare plaats op de website
van KCAF worden geplaatst.